Reversi - games.wtanaka.comhttp://games.wtanaka.com/game/GjngtBqbkR_KmxpY31WhYpwReversi game feedenhttp://games.wtanaka.com/i/8011dd8.408597502792520408/logo.pngReversi - games.wtanaka.comhttp://games.wtanaka.com/game/GjngtBqbkR_KmxpY31WhYpw